Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh hợp tác Mekong - Lan Thương cần tập trung tăng cường hợp tác trong quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong, hài hòa lợi ích cũng như trách nhiệm giữa các nước ven sông để bảo đảm sự phát triển bền vững của khu vực.

Nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác trong ứng phó với các tình huống khẩn cấp liên quan đến sông Mekong - Lan Thương, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề xuất thiết lập đường dây nóng giữa sáu nước ven sông. Phó Thủ tướng cũng đề nghị thành lập nhóm công tác để nghiên cứu biện pháp thúc đẩy phối hợp giữa hợp tác Mekong - Lan Thương và Ủy hội Mekong.