(PL)- Ngày 4-9, Sở TT&TT TP.HCM đề xuất UBND TP cho mở rộng kênh tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội cho hệ thống 1022 (hệ thống tiếp nhận thông tin sự cố hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn TP.HCM). 

Đồng thời giao cho Sở chủ trì xây dựng quy trình tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin đối với kênh tiếp nhận thông tin qua fanpage 1022.

Việc này xuất phát từ nhu cầu của người dân nhằm tạo nhiều tiện ích cho người dân và đa dạng các phương thức phản ánh thông tin. Nếu được UBND TP đồng ý, người dân có thể phản ánh thông tin qua fanpage hệ thống 1022 ở địa chỉ: www.facebook.com/1022tphcm.

Như vậy, ngoài năm kênh tiếp nhận thông tin như trước đây (gọi điện thoại, nhắn tin, gửi email, truy cập cổng thông tin, sử dụng phần mềm ứng dụng di động) thì hệ thống 1022 hiện nay có thêm kênh tiếp nhận thông tin mới từ mạng xã hội Facebook.

Theo Sở TT&TT, với phương thức mới này, người dân có thể sử dụng tài khoản Facebook của cá nhân để kết nối với fanpage của hệ thống 1022. Fanpage của hệ thống 1022 cho phép người dân truy cập thông tin và cung cấp thông tin phản ánh sự cố hạ tầng kỹ thuật xảy ra trên địa bàn TP.HCM.

Tổng đài viên sẽ kiểm duyệt những thông tin phản ánh, lọc những thông tin chính xác, nhập vào hệ thống và xử lý như các kênh tiếp nhận thông tin khác. Sau khi thông tin phản ánh được xử lý, tổng đài viên sẽ cập nhật kết quả lên fanpage của hệ thống 1022 để người dân theo dõi và cập nhật thông tin.

Ngoài việc lập fanpage để tiếp nhận thông tin, Sở TT&TT cũng kiến nghị UBND TP giao cho Sở chủ trì và phối hợp với Văn phòng UBND TP tích hợp phần mềm đường dây nóng của lãnh đạo TP (0888.247.247) vào phần mềm hệ thống tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh sự cố hạ tầng kỹ thuật 1022, trong đó sẽ đảm bảo phần mềm phân công quy trình xử lý giữa các đơn vị không thay đổi.

Hệ thống 1022 là hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh thông tin sự cố hạ tầng kỹ thuật địa bàn TP, gồm sáu lĩnh vực gồm: hạ tầng giao thông, cấp và thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, điện lực, viễn thông, giao thông công cộng.

TÁ LÂM