Đây là nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo lần ba Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của Bộ Công an.

So với dự thảo lần hai, lần này, Bộ Công an đã bổ sung một hình thức giám sát của người dân đối với lực lượng Công an nhân dân (CAND). Theo đó, ngoài bốn hình thức trước đó, người dân còn được quyền giám sát công an thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình hoặc quan sát trực tiếp theo quy định của pháp luật và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ, chiến sỹ thực thi nhiệm vụ.

 Đề xuất người dân được giám sát CSGT bằng ghi âm, ghi hình   - ảnh 1
Theo dự thảo mới, Bộ Công an đề xuất người dân được giám sát lực lượng CSGT bằng quay phim, chụp ảnh

Ngoài ra, dự thảo mới nhất cũng bổ sung quy định thủ trưởng cơ quan công an có cán bộ, chiến sỹ được nhân dân góp ý, nhận xét phải có trách nhiệm xem xét, xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

Về nội dung, Bộ Công an quy định người dân tham gia giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; việc chấp hành tư thế, tác phong, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sỹ khi làm nhiệm vụ.

Người dân khi giám sát phải khách quan, trung thực, đúng quy định của pháp luật, không được làm cản trở, ảnh hưởng đến việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ.

Trước đó, trong dự thảo lần hai, Bộ Công an đề xuất công dân có bốn hình thức giám sát đối với lực lượng CAND trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Thứ nhất, thông qua các thông tin công khai của CAND và phản hồi qua các phương tiện thông tin đại chúng. Thứ hai, thông qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật. Thứ ba, thông qua tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với CAND. Thứ tư, thông qua kết quả giải quyết các vụ việc, đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Như vậy, so với Thông tư 54/2009 hiện hành của Bộ Công an, hình thức giám sát thông qua “quan sát, phát hiện hoạt động của cán bộ, chiến sĩ CAND khi làm nhiệm vụ ở trụ sở, nơi làm việc hoặc trên tuyến đường hay trên các phương tiện giao thông” đã không còn.

Sự thay đổi trên khiến nhiều người băn khoăn rằng với việc bỏ hình thức giám sát như đã nêu, liệu người dân còn được quyền quay phim, chụp ảnh, ghi âm… khi lực lượng CSGT làm nhiệm vụ hay không.