Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với UBND TP Hà Nội, các bộ, ngành... tổ chức rà soát hiện trạng việc sử dụng trụ sở làm việc tại TP Hà Nội của các cơ quan.

Đề xuất phương án cụ thể việc sử dụng diện tích đất tại các vị trí cũ sau khi các cơ quan di dời đến vị trí mới; đề xuất xây dựng quy hoạch đối với các khu đất tại vị trí cũ để có cơ sở xây dựng phương án huy động tài chính từ quỹ đất sau khi di dời.

Sau 15 năm triển khai việc di dời trụ sở các bộ, ngành, đến nay đã có 10 cơ quan xây dựng trụ sở mới. Tuy nhiên, điều nghịch lý là Hà Nội chưa được bàn giao lại mét đất nào, theo quy định, cơ quan được đầu tư xây dựng trụ sở mới phải bàn giao lại trụ sở cũ.