Thẩm tra báo cáo của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhận định: “Trong điều kiện giá cả tăng cao, đời sống của cán bộ, công chức gặp không ít khó khăn thì đề xuất tăng mức lương cơ sở từ 1,21 triệu đồng lên 1,3 triệu đồng/tháng (tương đương tăng 7%) là hợp lý”.

Tuy nhiên, đại diện cơ quan thẩm tra cũng cho rằng việc điều chỉnh tiền lương phải đi đôi với tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao hiệu quả công việc. Đồng thời phải cân nhắc, tính toán kỹ, xác định rõ nguồn thực hiện điều chỉnh lương và tính khả thi khi yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tự sắp xếp, tiết kiệm trong dự toán được giao để tạo nguồn điều chỉnh tiền lương.

Đề xuất tăng lương cơ sở lên mức 1,3 triệu đồng/tháng - ảnh 1
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách Nguyễn Đức Hải.

Bên cạnh đó, Ủy ban Tài chính-Ngân sách cũng nhận định mặc dù thu nội địa tăng so với dự toán (5,6%, tương đương 44.000 tỉ đồng) nhưng trên thực tế các khoản tăng chủ yếu là do điều chỉnh chính sách, tăng thu từ đất đai. Điều này cũng thể hiện rõ sự tăng trưởng kinh tế chậm, không đồng đều ở các lĩnh vực, còn khó khăn ở khu vực doanh nghiệp nhà nước.

Ủy ban Tài chính-Ngân sách nhất trí với những giải pháp tiết kiệm tối đa chi thường xuyên, song để đảm bảo tính khả thi, đề nghị Chính phủ chỉ rõ tiết kiệm ở những lĩnh vực chi, khoản chi, mục chi nào.

Một số ý kiến đề xuất cần mở rộng thêm việc áp dụng chế độ khoán xe công và một số lĩnh vực khác để tăng cường tiết kiệm, giảm áp lực chi tiêu công.