Đối với hơn 8.000 trường hợp đã ký hợp đồng với Công ty Phú Mỹ Hưng từ trước năm 2009 nhưng vẫn chưa nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận, các sở đề xuất tính tiền sử dụng đất theo bảng giá đất năm 2008. Nếu đề xuất này được chấp thuận, tiền sử dụng đất mà khách hàng của Phú Mỹ Hưng phải đóng sẽ giảm đáng kể bởi giá đất tại khu đô thị này trong năm 2009 tăng gần gấp đôi năm 2008 (theo bảng giá đất).

Ngoài ra, các sở ngành còn đưa ra phương án Công ty Phú Mỹ Hưng phải đóng đủ tiền thuê đất của 20 năm nữa. Trước đó, Phú Mỹ Hưng đã đóng tiền thuê đất cho nhà nước trong 50 năm. Theo phân tích của các sở, nếu Phú Mỹ Hưng đóng đủ tiền thuê đất cho 70 năm thì cũng tương đương với tiền sử dụng đất khi được nhà nước giao đất sử dụng lâu dài. Do đó, khi mua nền nhà, căn hộ từ Công ty Phú Mỹ Hưng, khách hàng sẽ được cấp giấy chứng nhận mà không phải nộp tiền sử dụng đất.

ÁI PHƯƠNG