Hai tuyến đường này dài 170 m, có khoảng 50 căn nhà phố riêng lẻ, trong đó 23 căn có thể cải tạo và bảo tồn (không tính các chung cư).

Tại cuộc họp, nhiều ý kiến đề nghị đơn vị tư vấn cần nghiên cứu sâu hơn về các vấn đề xã hội, cách thức tổ chức, thiết kế kiến trúc khi hình thành phố đi bộ trên tuyến đường này. Sau khi đơn vị tư vấn hoàn tất báo cáo, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ tiếp tục trình xin ý kiến chỉ đạo của UBND TP.

V.HOA