Theo đề án, mục tiêu đến năm 2020 đảm bảo 100% các tỉnh, TP trực thuộc trung ương có hoạt động VTHKCC bằng xe buýt. Từng bước tăng cường tỉ lệ đảm nhận của VTHKCC bằng xe buýt. Cụ thể, đối với Hà Nội, tỉ lệ đảm nhận là 10%-15%, TP.HCM đáp ứng 20%-25%. Tần suất hoạt động của hệ thống VTHKCC bằng xe buýt tại Hà Nội và TP.HCM giãn cách chạy xe không quá 15 phút trong giờ cao điểm và 30 phút trong các khung giờ còn lại.

Đề án cũng đề ra mục tiêu đến năm 2020, Hà Nội và TP.HCM có tỉ lệ bao phủ mạng lưới tuyến xe buýt tại khu vực trung tâm đạt tối thiểu 70%, ngoại thành đạt tối thiểu 50%. Đề án cũng đề ra chính sách miễn 100% giá vé đối với trẻ em dưới sáu tuổi, người khuyết tật nặng. Giảm tối thiểu 50% giá vé đối với người có công, người cao tuổi, học sinh, sinh viên.