Đáng chú ý, dự thảo quy định nhân viên đòi nợ phải mặc trang phục, đeo thẻ nhân viên và xuất trình giấy giới thiệu của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ khi làm việc trực tiếp với khách nợ hoặc với tổ chức, cá nhân khác liên quan. Dự thảo cũng quy định mức vốn điều lệ tối thiểu đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ là 2 tỉ đồng.

Trước đó, năm 2016, Bộ Tài chính đã đưa quy định nhân viên đòi nợ thuê phải mặc đồng phục, đeo thẻ khi đi đòi nợ tại dự thảo nghị định về kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Tuy nhiên, đến năm 2017, sau khi tiếp thu ý kiến của lãnh đạo của Chính phủ và cho rằng các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ chỉ cần thiết duy trì các quy định về điều kiện an ninh trật tự, Bộ Tài chính đã bỏ quy định này. Nhưng tại dự thảo mới nhất vừa được công bố, cơ quan này lại tiếp tục đưa nội dung mặc đồng phục, đeo thẻ khi đi đòi nợ vào dự thảo.