Nếu không có biện pháp chủ động phòng, chống sẽ có nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh.

Để tránh tình trạng dịch bệnh bùng phát vào các tháng cuối năm, làm ảnh hưởng đến chăn nuôi phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, Bộ NN&PTNT đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan và UBND các cấp phân công lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật của Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực tiếp đến từng vùng chăn nuôi trọng điểm để nắm bắt, đánh giá đúng thực trạng. Từ đó các cấp có giải pháp cụ thể và tổ chức tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; tập trung vào các loại dịch bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm, lở mồm long móng, tai xanh, dại ở động vật.

Đồng thời tổ chức chủ động giám sát, lấy mẫu xét nghiệm bệnh để có cơ sở cảnh báo, ứng phó dịch bệnh, trong đó có cơ sở cho việc lựa chọn các loại vaccine phòng bệnh phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương. 

Chấn chỉnh công tác thú y, nhất là tại tuyến huyện, tuyến xã; khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.