Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Hoàng Vĩnh Bảo -Thứ trưởng Bộ TT&TT nhấn mạnh: “Luật Báo chí 2016 là hành lang pháp lý quan trọng, phù hợp thực tiễn và là nền tảng pháp lý vững chắc cho phát triển báo chí. Bộ TT&TT được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các bộ, ngành để xây dựng, sửa đổi Luật Báo chí và khi ban hành luật đã cập nhật những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn” .

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu kha mạc hội nghị, ảnh GIA TUỆ
Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: GIA TUỆ

Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ TT&TT) giới thiệu những nội dung cơ bản và những điểm nhấn quan trọng của Luật Báo chí 2016, ảnh GIA TUỆ
Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ TT&TT), giới thiệu những nội dung cơ bản và những điểm nhấn quan trọng của Luật Báo chí 2016. Ảnh: GIA TUỆ

Tại hội nghị, ông Lưu Đình Phúc - Cục trưởng Cục Báo chí tóm tắt nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật Báo chí 2016.
Theo đó, điểm quan trọng nhất của Luật Báo chí 2016 là khẳng định quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của công dân, quyền tiếp nhận thông tin, quyền được thông tin của xã hội. Luật cũng quy định trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí, việc cải chính trên báo chí khi đưa tin sai và quy định bắt buộc về đạo đức người làm báo.