(PL)- Trong hai ngày 12 và 13-7 tại Hà Nội sẽ diễn ra Diễn đàn cấp cao: Tầm nhìn và chiến lược phát triển đột phá trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Sự kiện do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì tổ chức.

Đây là sự kiện quốc tế có quy mô với chuỗi hội thảo quốc tế gồm một phiên diễn đàn cấp cao và năm phiên chuyên đề, triển lãm về công nghệ công nghiệp 4.0.

Điểm nhấn lớn nhất trong chuỗi sự kiện là phiên Diễn đàn cấp cao với sự tham dự và chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình.

Phiên đối thoại này tập trung chủ yếu vào chủ trương, chính sách tham gia cách mạng công nghiệp 4.0 với sự tham gia của các diễn giả đến từ các tổ chức như Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên Hiệp Quốc (UNIDO), World Bank.

PV