Đây là lần thứ hai sau 10 năm Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn Du lịch ASEAN. Diễn đàn năm 2019 tiếp tục là cơ hội để Việt Nam khẳng định và nâng cao vai trò, vị thế trong hợp tác du lịch khu vực; giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, du lịch Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Diễn đàn Du lịch ASEAN luôn thu hút sự quan tâm tham dự của trên 2.000 đại biểu gồm bộ trưởng du lịch, lãnh đạo cơ quan du lịch quốc gia, các tổ chức quốc tế và đối tác, các hãng lữ hành, điều hành tour, tập đoàn khách sạn, nghỉ dưỡng cao cấp, hàng không, báo chí, truyền hình... trong và ngoài khu vực. Đây là sự kiện lớn có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội và là sáng kiến, nỗ lực tập thể của các nước thành viên nhằm xây dựng ASEAN thành một điểm du lịch chung, phát triển du lịch theo hướng bền vững, góp phần thúc đẩy trao đổi khách, tăng cường hữu nghị, giao lưu văn hóa, củng cố hòa bình, phát triển thịnh vượng trong khu vực.