(PL)- Chiều 22-8, ông Trần Văn Sang - Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Bình Phước cho biết:
Đoàn thanh tra của công ty đã làm việc với Chi nhánh Điện lực Bù Đăng. Bước đầu phát hiện một số sai phạm như thu tiền đấu nối cao, để nhân viên điện lực đi làm dịch vụ cho công ty tư nhân. Đây là việc làm vi phạm nghiêm trọng. Tuần tới ban giám đốc công ty sẽ xử lý với hình thức cao nhất đối với các cá nhân liên quan.

Cùng ngày, lãnh đạoTỉnh ủy Bình Phước cho biết Thường trực Tỉnh ủy cũng đã yêu cầu cầu sớm giải quyết quyền lợi cho người dân bị thu tiền sai trong mấy năm qua.

Như chúng tôi đã thông tin, Điện lực Bù Đăng đã thu hộ cho Công ty Cao Đạt tiền đấu nối điện cho dân xã Bình Minh, Bom Bo cao gấp 10-20 lần giá thực tế… Sau khi báo phản ánh, hai đơn vị đã vào làm việc với 14 hộ dân (trong số 46 hộ dân) và trả lại hơn 52 triệu đồng đã thu gần hai năm trước. Hiện hàng trăm hộ dân khác vẫn chưa được trả lại tiền.

NGUYỄN ĐỨC