(PL)- Nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia (28-6), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia.

Nội dung bức điện có đoạn viết: Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng Đảng Nhân dân Campuchia và nhân dân Campuchia đã đạt được những thành tựu to lớn trong thời gian qua; chúc mừng Đảng Nhân dân Campuchia vừa giành thắng lợi trong cuộc bầu cử hội đồng xã, phường khóa 4.

Cùng ngày, ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng, đã gửi điện mừng tới ngài Yos Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia.

N.ANH