Cục Hàng hải vừa trình Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong (Khánh Hòa) với nhiều thay đổi so với quy hoạch được duyệt năm 2006.

Được biết, năm 2006, Bộ GTVT phê duyệt quy hoạch chi tiết cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong với quy mô 750 ha. Cục Hàng hải cho rằng thực tế phát triển của Vân Phong không đạt kỳ vọng như quy hoạch cũ. Trong khi đó, phía Bắc và phía Nam đã hình thành những cảng container có khả năng tiếp nhận các tàu lớn. Tiến trình xây dựng hai bến khởi động cảng Vân Phong chậm, làm lỡ cơ hội hình thành cảng trung chuyển container quốc tế. Khả năng thu hút các tàu lớn trên tuyến vận tải viễn dương của Việt Nam cũng như các nước trong khu vực hiện có khó khăn.

Qua đó, Cục Hàng hải đề xuất phát triển cảng Vân Phong trong giai đoạn đầu là quy hoạch xây dựng khu bến tổng hợp đa năng, đáp ứng nhu cầu khu kinh tế Vân Phong, một phần tỉnh Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên, thay thế một phần chức năng cảng Nha Trang khi chuyển đổi công năng. Trong giai đoạn đầu (trước 2020), dự báo lượng hàng hóa thông qua khoảng 1 triệu tấn/năm.

CÔNG THI