Điều chỉnh quy hoạch sân bay Đà Nẵng
(PLO) - Theo Bộ Xây dựng, việc điều chỉnh này phải đảm bảo quy hoạch các công trình hạ tầng kỹ thuật khớp nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của thành phố và các quy hoạch đô thị liên quan tại khu vực.

Theo ý kiến của Bộ Xây dựng, ngoài việc đảm bảo quy hoạch, cần xác định đầy đủ nhu cầu sử dụng cấp điện, cấp nước cho các chức năng trong cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật ngành xây dựng.

Điều chỉnh quy hoạch sân bay Đà Nẵng - ảnh 1

Quy hoạch cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2025 đã được Thủ tướng phê duyệt. Vì vậy, Bộ Giao thông vận tải cần báo cáo Thủ tướng về chủ trương điều chỉnh quy hoạch này để đảm bảo tính pháp lý.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản của Bộ Giao thông vận tải đề nghị góp ý điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng giai đoạn đến 2020 và định hướng đến năm 2030.

Hoàng Vân