Cụ thể, tại Nghị quyết số 559/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ QH điều động ông Hoàng Văn Liên (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, đại biểu QH khóa XIV) về nhận công tác tại Ủy ban Tư pháp của QH và phê chuẩn giữ chức vụ ủy viên thường trực ủy ban này từ ngày 10-8.

Tại Nghị quyết số 560/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ QH điều động bà Nguyễn Thị Lệ Thủy (Phó Trưởng Đoàn đại biểu QH chuyên trách tỉnh Bến Tre, đại biểu QH khóa XIV) về nhận công tác tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của QH và phê chuẩn giữ chức vụ ủy viên thường trực ủy ban này từ ngày 10-8.