Đình chỉ ba đăng kiểm viên
(PL)- Ông Trần Kỳ Hình, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, ngày 18-12 đã có quyết định đình chỉ chức danh đăng kiểm viên các ông Bùi Trọng Tường, Nguyễn Minh Trung (đều thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai) và Giang Thiếu Cơ (Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới TP.HCM). Các ông này bị đình chỉ trong thời hạn một tháng.

Ngoài ra, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng có văn bản gửi Sở GTVT TP.HCM và Sở GTVT tỉnh Đồng Nai đề nghị xem xét, có hình thức kỷ luật về mặt hành chính với các đăng kiểm viên nói trên và thông báo về Cục Đăng kiểm Việt Nam trước ngày 31-12. Trước đó, trong quá trình đăng kiểm xe cơ giới, ba đăng kiểm viên này đã không tuân thủ các quy định đăng kiểm, không làm đủ các công việc được giao.

VIẾT LONG