(PL)- “Sở GTVT TP Hà Nội thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi phạm các quy định về thi công; kiên quyết đình chỉ thi công các nhà thầu thi công không đúng giấy phép, không thực hiện đúng phương án thi công” - UBND TP Hà Nội ngày 5-11 cho biết vừa có văn bản yêu cầu như trên.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Sở GTVT chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư phát triển giao thông đô thị và các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục dở dang trên công trường. Việc thi công phải đảm bảo chất lượng, tiến độ và đảm bảo an toàn; phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hậu quả do nguyên nhân thi công gây ra.

VIẾT LONG