(PL)- Theo báo cáo mới nhất của Bộ LĐ-TB&XH, tính đến ngày 9-1, có 58/63 địa phương gửi báo cáo về tình hình thưởng Tết năm 2019, tổng hợp số liệu từ 25.565 doanh nghiệp (tương ứng với 3,8 triệu người lao động).

Mức thưởng Tết dương lịch bình quân là 1,4 triệu đồng/người, tăng 23,3% so với năm 2018 (1,1 triệu đồng/người).

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có mức thưởng Tết dương lịch bình quân cao nhất với 1,6 triệu đồng/người, tăng 46,9% so với năm 2017 (1,1 triệu đồng/người).

Doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng Tết dương lịch bình quân thấp nhất với hơn 1 triệu đồng/người, tăng 15,8% so với năm 2018 (930.000 đồng/người).

Mức thưởng bình quân của Tết nguyên đán Kỷ Hợi bằng khoảng một tháng lương (6,3 triệu đồng/người), tăng 11,4% so với năm 2018 (5,5 triệu đồng/người).

Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có mức thưởng Tết nguyên đán bình quân cao nhất với 6,825 triệu đồng/người, tăng 9,8% so với năm 2018 (6,2 triệu đồng/người). Doanh nghiệp dân doanh đứng thứ hai với mức thưởng Tết nguyên đán bình quân là 6,4 triệu đồng/người.

PV