Ban Quản lý (BQL) Khu Nam vừa có thông báo về việc kiểm tra, đề xuất xử lý vi phạm quy hoạch xây dựng tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Cơ quan này cho biết nguyên nhân tỉ lệ vi phạm xây dựng tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng khá cao là do Công ty TNHH Liên doanh Phú Mỹ Hưng chuyển nhượng nền khu nhà ở để các hộ tự xây dựng khi chưa có quy hoạch chi tiết được duyệt. Việc xử lý vi phạm xây dựng cũng chưa kiên quyết, kịp thời.

BQL Khu Nam giao Công ty Phú Mỹ Hưng tiếp tục thống kê chi tiết tình hình vi phạm xây dựng của các nhà ở riêng lẻ dạng phân lô bán nền tại khu A - đô thị mới Nam TP, báo cáo kết quả và đề xuất hướng xử lý cụ thể trước ngày 23-7. Đầu tháng 8-2010, BQL Khu Nam sẽ họp với các sở, ngành liên quan để xem xét việc xử lý nhà sai phép, quản lý quy hoạch và cấp giấy chứng nhận tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

CẨM TÚ