Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Quảng Trị
(PLO)- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá tỉnh Quảng Trị đã tập trung quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết của trung ương, đặt ra các mục tiêu về xây dựng đội ngũ cán bộ, tinh gọn bộ máy.

Chiều 28-11, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW (Đoàn 1152), đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Bộ Nội vụ và tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị.

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Quảng Trị - ảnh 1
Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Quảng Trị. Ảnh: T.Chung

Đây là buổi làm việc nhằm thông báo dự thảo báo cáo kết luận của Đoàn kiểm tra 1152 tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần của Nghị quyết số 26-NQ/TW, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Sau khi nghe dự thảo báo cáo, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá tỉnh Quảng Trị đã tập trung quán triệt thực hiện tốt các nghị quyết của trung ương và đặt ra các mục tiêu về xây dựng đội ngũ cán bộ, tinh gọn bộ máy cao hơn của trung ương.

Phó Thủ tướng cũng cho rằng cách làm của Quảng Trị đã giúp cho cấp ủy, chính quyền không chủ quan trong thực hiện các nhiệm vụ quan trọng về xây dựng đội ngũ cán bộ và sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Bước đầu tỉnh Quảng Trị đã thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, không gây ra xáo trộn mà vẫn giữ được an ninh trật tự xã hội, góp phần tạo ra sự ổn định để phát triển tốt hơn.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các thành viên trong đoàn kiểm tra tiếp thu các ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị, hoàn thiện báo cáo, đề xuất các cách làm hay để báo cáo Bộ Chính trị xem xét.

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc về tinh gọn bộ máy

(PL)- Sáng 14-10, đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, làm trưởng đoàn.