Doanh nghiệp quốc phòng bình đẳng như các doanh nghiệp khác
(PLO)- Sẽ không còn doanh nghiệp quốc phòng hoạt động kinh tế đơn thuần và phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bình đẳng như các doanh nghiệp khác.

Sáng 8-6, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi).

Doanh nghiệp quốc phòng bình đẳng như các doanh nghiệp khác  - ảnh 1
Các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua Điều 15. 

Theo đó, về kết hợp quốc phòng với kinh tế-xã hội và kinh tế-xã hội với quốc phòng, ông Võ Trọng Việt thông tin, có ý kiến cho rằng khoản 2 (Điều 15) chủ yếu chỉ quy định về kết hợp kinh tế-xã hội với quốc phòng, ít thể hiện việc kết hợp quốc phòng với kinh tế-xã hội, nên đề nghị bổ sung cho đầy đủ.

UBTVQH thấy rằng điểm a quy định kết hợp hai chiều giữa quốc phòng với kinh tế-xã hội và kinh tế-xã hội với quốc phòng; điểm c quy định kết hợp quốc phòng với kinh tế-xã hội; điểm b, điểm đ và điểm e quy định kết hợp kinh tế-xã hội với quốc phòng. Quy định như dự thảo Luật là đầy đủ và phù hợp.

Đối với ý kiến đề nghị quy định cụ thể về phạm vi, hoạt động phục vụ mục đích quốc phòng với việc làm kinh tế đơn thuần. UBTVQH thấy rằng hiện nay Bộ Quốc phòng đang thực hiện việc tái cơ cấu, sắp xếp lại các doanh nghiệp theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, sẽ không còn doanh nghiệp quốc phòng hoạt động kinh tế đơn thuần và phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bình đẳng như các doanh nghiệp khác.

Các tập đoàn kinh tế - quốc phòng được tổ chức, hoạt động theo đúng chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật, đứng chân và hoạt động chủ yếu tại các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc ít người...; có nhiệm vụ tham gia xóa đói, giảm nghèo, củng cố và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, đồng thời là đơn vị quản lý, huấn luyện dự bị động viên, sẵn sàng mở rộng, chuyển thành các đơn vị bộ đội chủ lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng. Vì vậy, quy định như dự thảo Luật là phù hợp.

Về nguyên tắc hoạt động và trường hợp sử dụng lực lượng vũ trang nhân dân (Điều 24), ông Võ Trọng Việt thông tin có ý kiến đề nghị sửa tên điều là “Nguyên tắc hoạt động và sử dụng lực lượng vũ trang”, theo đó khoản 2 sửa lại là: “Sử dụng lực lượng vũ trang phải đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền” cho đầy đủ và bao quát hết các thành phần của lực lượng vũ trang.

UBTVQH thấy rằng Điều 13 Luật Quốc phòng hiện hành quy định về nguyên tắc hoạt động và sử dụng lực lượng vũ trang nhân dân, nhưng chưa quy định đầy đủ các trường hợp sử dụng lực lượng vũ trang, nên việc sử dụng chưa thống nhất. Vì vậy, trên cơ sở kế thừa Luật hiện hành, dự thảo Luật quy định năm trường hợp sử dụng lực lượng vũ trang là phù hợp và cần thiết.

Sau khi giải trình, Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua hai điều luật này trước khi biểu quyết thông qua toàn bộ dự án Luật Quốc phòng. Theo đó, Điều 15 có 440 đại biểu tham gia (chiếm 90,35%), với số phiếu tán thành là 426 (chiếm 87,47%), có 12 đại biểu không tán thành và hai đại biểu không biểu quyết. Đối với Điều 24 có 439 đại biểu tham gia biểu quyết (90,14%), với số phiếu tán thành là 434 (chiếm 89,12%), nhưng có ba đại biểu không tán thành và hai đại biểu không biểu quyết.

VIẾT LONG - TRỌNG PHÚ