Sơ đồ vị trí trận động đất tại Quan Sơn tối 14-3 - Ảnh: Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần

Trận động đất có chấn tâm tại tọa độ 20,24 độ vĩ Bắc - 104,86 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8km. Theo đánh giá của Viện Vật lý địa cầu, trận động đất gây nên rung động cấp II (theo thang MSK-64 gồm 12 cấp) ở khu vực chấn tâm động đất. Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trong vài năm gần đây, Viện Vật lý địa cầu đã ghi nhận được nhiều trận động đất xảy ra thuộc khu vực huyện Quan Sơn. Các trận động đất xảy ra ở khu vực này được đánh giá là do hoạt động của đứt gãy sông Mã đang hoạt động và có thể xảy ra động đất bất cứ lúc nào. 

Theo T. Phùng (TTO)