Đồng Nai: Công bố đường dây nóng về phòng, chống dịch COVID-19
(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ra thông báo công bố đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin phản ánh, giải đáp thắc mắc liên quan phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 1-4, để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19,  Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã ra thông báo công bố đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin phản ánh, giải đáp thắc mắc liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 tới các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân. Cụ thể như sau:

1. Về công tác phòng, chống dịch COVID-19: Số điện thoại: 0812.275.805 (ông Nguyễn Hữu Tài, Phó Giám đốc Sở Y tế).

2. Về các quy định hành chính trong công tác phòng, chống dịch COVID-19: Số điện thoại: 0913.941.856 (ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh).

3. Về các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công: Số điện thoại: 0251.1022.

* Đối với các thủ tục dịch vụ công, dịch vụ công trực tuyến và các nội dung liên quan:

- Số điện thoại: 0982.994.545 (ông Phạm Việt Phương, Chánh Văn phòng UBND tỉnh).

4. Về thủ tục tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân tại Ban Tiếp công dân tỉnh: Số điện thoại: 0913.850.457 (ông Nguyễn Hữu Lý, Trưởng ban Tiếp công dân, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh).

5. Trang thông tin điện tử truy cập, cập nhật thông tin, tình hình phòng chống dịch COVID-19: ncovid.dongnai.gov.vn.

VŨ HỘI