(PL)- Sau một năm chuẩn bị như sửa chữa phòng tiếp nhận thủ tục xuất nhập cảnh, xây dựng phòng máy tính, trang bị các phương tiện, thiết bị…, 

Công an tỉnh Đồng Nai vừa triển khai hệ thống tiếp nhận, xử lý tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông qua mạng Internet.

Người dân có thể truy cập vào trang web của Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại địa chỉ https://www.hochieu.xuatnhapcanh.gov.vn vào mục “người đề nghị cấp hộ chiếu nhấn vào đây” để lựa chọn nội dung đề nghị phù hợp (cấp lần đầu; cấp lại hộ chiếu do bị hư hoặc bị mất; cấp lại hộ chiếu do hộ chiếu cũ sắp hết hoặc hết giá trị, hết trang đóng dấu; cấp hộ chiếu kèm trẻ em dưới chín tuổi; cấp riêng hộ chiếu cho trẻ em dưới 14 tuổi; sửa đổi, bổ sung thông tin hộ chiếu).

Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với bưu điện tỉnh về cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, trong đó có dịch vụ phát trả hộ chiếu tại nhà, thủ tục trình báo mất hộ chiếu qua bưu điện tỉnh.

Người dân cũng có thể thực hiện việc khai báo mất hộ chiếu qua bưu điện. Các cơ sở lưu trú cũng có thể khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua mạng tại địa chỉ https://dong nai.xuatnhapcanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.

Đây là bước hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong việc quản lý dân cư.

V.TRẦN