(PL)- “Kết quả quan trắc tại 16 KCN trên địa bàn sáu huyện, TP cho thấy chất lượng môi trường không khí ở nhiều KCN bị ô nhiễm, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân”

- ngày 2-5, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường (Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai) cho biết.

Cụ thể, tại KCN tập trung Nhơn Trạch (huyện Nhơn Trạch) thông số bụi tổng hợp vượt 2,56 lần quy chuẩn cho phép; KCN Long Thành vượt 1,15 lần; KCN Xuân Lộc vượt 1,23 lần… Đáng chú ý, chỉ số môi trường về bụi tổng hợp tại bãi rác tạm Đồng Mu Rùa - huyện Nhơn Trạch vượt quy chuẩn 9,19 lần so với tiêu chuẩn cho phép. Sở TN&MT cho biết sẽ đề nghị các đơn vị có liên quan phải có các phương án khắc phục trong thời gian tới.

DUY ĐÔNG