Theo đó, UBTVQH quyết nghị thành lập thị trấn Thường Thới Tiền thuộc huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính xã Thường Thới Tiền và xã Thường Phước 2 như sau: Điều chỉnh hơn 1,4 km2 diện tích tự nhiên và hơn 2.600 người của xã Thường Phước 2 vào xã Thường Thới Tiền.

Điều chỉnh hơn 16 km2 diện tích tự nhiên và hơn 500 người của xã Thường Thới Tiền vào xã Thường Phước 2; thành lập thị trấn Thường Thới Tiền trên cơ sở toàn bộ hơn 15 km2 diện tích tự nhiên và hơn 17.000 người của xã Thường Thới Tiền sau khi điều chỉnh địa giới hành chính hai xã trên.

• UBTVQH cũng quyết nghị nhập hai đơn vị hành chính cấp xã, thành lập sáu phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập TP Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương. Cụ thể, nhập diện tích tự nhiên và gần 600 người của xã Kênh Giang vào xã Văn Đức. Đồng thời thành lập sáu phường thuộc thị xã Chí Linh là các phường An Lạc, Cổ Thành, Đồng Lạc, Hoàng Tiến, Tân Dân, Văn Đức trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã cùng tên. Riêng phường Văn Đức được thành lập trên cơ sở xã Văn Đức sau khi đã nhập xã Kênh Giang vào.

UBTVQH cũng quyết nghị thành lập TP Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của thị xã Chí Linh. TP Chí Linh có 19 đơn vị hành chính cấp xã gồm 14 phường và năm xã.