Theo đó, qua kiểm tra xác định nếu tài sản hư hỏng, xuống cấp có giá trị sử dụng còn lại dưới 30% thì bồi thường 100% giá trị; những trường hợp khác giao cho hội đồng đánh giá thiệt hại, bồi thường xem xét và đề xuất cụ thể. Đối với cây trồng đã chết thì bồi thường 100%, những cây còn sống nhưng có hư hỏng thì hội đồng đề xuất cụ thể. Đối với các chi phí khác có liên quan thì căn cứ vào đề xuất của nhà đầu tư (tự kê khai) và xác định lại của hội đồng. Hội đồng tổng hợp trình UBND tỉnh và Vinacomin để xem xét thống nhất và có văn bản xin ý kiến Bộ Công Thương, Bộ TN&MT, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính để xem xét cho ý kiến hoặc báo cáo Thủ tướng trước khi UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện. Đối với các dự án đã đi vào hoạt động kinh doanh hoặc đang xây dựng các công trình thì hội đồng đánh giá thiệt hại, xem xét đề xuất việc hỗ trợ, bồi thường thiệt hại kể từ khi UBND tỉnh Bình Thuận có thông báo ngừng hoạt động.

Như chúng tôi đã thông tin, năm 2008 khi 12 nhà đầu tư du lịch đang triển khai xây dựng dự án thì UBND tỉnh thông báo ngừng hoạt động để lấy đất cho Vinacomin xây dựng cảng Kê Gà để vận chuyển bauxite. Sau năm năm triển khai, tháng 2-2013, Chính phủ có văn bản chính thức tuyên bố tạm dừng đầu tư cảng Kê Gà. Phương án vận chuyển bauxite được lựa chọn là cảng Vĩnh Tân nằm tại huyện Tuy Phong, Bình Thuận. Tuy nhiên, ngày 24-3, Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 cho biết việc san gạt, bàn giao mặt bằng dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 sẽ không thể hoàn thành được trong tháng 4-2013 như chỉ đạo của Chính phủ vì thiếu vốn đầu tư. Gói thầu san gạt mặt bằng này cũng do Vinacomin thực hiện từ tháng 4-2009 đến nay.

PHƯƠNG NAM