(PL)- UBND TP.HCM vừa yêu cầu Trung tâm Chống ngập TP, Sở NN&PTNT và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng về ba dự án:

 

Kiểm soát triều Bình Triệu - Bình Lợi - Rạch Lăng; dự án bờ hữu ven sông Sài Gòn Bắc Rạch Tra và Nam Rạch Tra.

Theo kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng, trong quá trình thực hiện ba dự án chống ngập nói trên, các đơn vị liên quan đã lập và duyệt dự toán không đúng, làm tăng dự toán các gói thầu hơn 9,7 tỉ đồng. Riêng Trung tâm Chống ngập (chủ đầu tư giai đoạn sau) phải thu hồi hơn 317 triệu đồng và giảm trừ thanh quyết toán hơn 3,6 tỉ đồng.

TRUNG THANH