Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành quy định tạm thời về nâng cao trách nhiệm bảo hành đối với các dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ Giao thông Vận tải quyết định đầu tư.

Theo đó, thời hạn bảo hành công trình kể từ ngày các bên ký biên bản nghiệm thu đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng hoặc căn cứ theo hợp đồng xây dựng tùy vào từng công trình cụ thể.

Đối với các dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ Thanh Hóa đến Cần Thơ và các dự án đường Hồ Chí Minh khu vực Tây nguyên, thời hạn bảo hành là 48 tháng với mức bảo hành 3% giá trị hợp đồng. Đối với công trình cấp đặc biệt và cấp 1, thời hạn bảo hành 48 tháng, mức bảo hành là 3% giá trị hợp đồng.

Công trình cấp 2, thời hạn bảo hành 42 tháng, mức bảo hành là 3% giá trị hợp đồng. Công trình các cấp còn lại có thời hạn bảo hành 24 tháng, mức bảo hành là 5% giá trị hợp đồng.

Theo MẬU TRƯỜNG (Tuổi Trẻ)