(PL)- “UBND TP giao chủ tịch UBND các huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) và chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn cung cấp nước liên tục, đủ lưu lượng, áp lực, chất lượng. 100% hộ dân phải được đảm bảo cung cấp nước sạch”.

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa, vừa được Văn phòng UBND TP truyền đạt. Ngoài ra, Sở GTVT được giao chủ trì, phối hợp với các quận, huyện, Sawaco, Công ty Hạ tầng nước Sài Gòn và các đơn vị liên quan khảo sát, lập kế hoạch đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước để thay thế việc cấp nước sạch bằng bồn chứa tập trung, đồng hồ tổng, thiết bị lọc nước hộ gia đình trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

H.TRÂM