Theo đó, giai đoạn 2017-2020, đối với giáo dục mầm non và phổ thông (tiểu học, trung học cơ sởtrung học phổ thông), tổ chức thí điểm ở ba tỉnh, thành đại diện cho ba miền (dự kiến hai trường mỗi cấp học). đối với giáo dục đại học, tổ chức dạy thí điểm cho các khối trường theo nhóm ngành đào tạo (dự kiến ba trường mỗi khối trường). đối với giáo dục nghề nghiệp, tổ chức dạy thí điểm cho các khối trường theo nhóm ngành, nghề đào tạo (dự kiến ba trường mỗi khối trường).

Đến năm 2025, 100% các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân tổ chức giáo dục quyền con người cho người học…