Mục tiêu cụ thể của đề án là sau năm 2020 sẽ tạo được những khu rừng sản xuất có chất lượng tốt, đủ điều kiện khai thác bền vững, đáp ứng nhu cầu gỗ rừng tự nhiên cho tiêu dùng trong nước và từng bước thay thế gỗ nhập khẩu.

Theo đề án, Việt Nam sẽ dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên trên phạm vi cả nước. Chỉ trừ hai khu vực thuộc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Đắk Tô (Kon Tum) và Công ty TNHH một thành viên Lâm công nghiệp Long Đại (Quảng Bình). Hai khu vực này đã được phê duyệt phương án, cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững quốc tế và việc khai thác thác tận dụng trên diện tích rừng sản xuất Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư.

QUANG HUY