Thủ tướng chỉ đạo đối với khu vực trung tâm Hà Nội, nghiên cứu phương án quy hoạch bảo tồn khu phố cổ và các nhà biệt thự trong khu phố cổ. Đối với các chung cư cũ, khi cải tạo phải đảm bảo các yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng đô thị như mật độ xây dựng, tỉ lệ đất dành cho giao thông, cây xanh...                                                                                                          

HOÀNG VÂN