Theo ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Chủ tịch Ban Điều phối vùng DHMT, từ giai đoạn 2006-2011 tốc độ tăng trưởng của vùng cao gấp hai lần bình quân cả nước. Tuy nhiên, vùng DHMT đang đứng trước những thách thức. “Đó là tỉ trọng nông nghiệp còn cao, quy mô đầu tư còn nhỏ, vốn ít và hạ tầng chưa đồng bộ. Ngoài ra, việc mạnh ai nấy làm đã kìm hãm sự phát triển của vùng. Vì vậy đã đến lúc DHMT phải thống nhất một không gian kinh tế chung”. Ông Thanh cũng cho biết với tư duy và cách làm mới, vùng DHMT cam kết sẵn sàng hợp tác với các nhà đầu tư, mở cửa với các chính sách ưu đãi hấp dẫn, thông thoáng nhất.

TS Trần Du Lịch, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM, Trưởng nhóm tư vấn liên kết phát triển các tỉnh DHMT, cho rằng: “Cải cách thể chế để giảm rào cản gia nhập thị trường, giảm chi phí đất đai, tăng sự phát triển tài chính theo chiều sâu, tăng hiệu quả của các thiết chế pháp lý bảo vệ quyền sở hữu và giải quyết tranh chấp… sẽ là động lực tạo bước phát triển cho vùng DHMT”.

PGS-TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, cho hay: “Các tỉnh DHMT cần ban hành những chính sách ưu đãi đầu tư, thực thi cơ chế khuyến khích chất lượng và hiệu quả du lịch. Tạo môi trường thông thoáng, hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp chủ động phát huy vai trò động lực thúc đẩy phát triển kinh tế vùng”.

LÊ PHI