Theo đó, mục tiêu của đề án là sớm giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc để chấm dứt tình trạng thua lỗ, khắc phục tối đa thiệt hại cho Nhà nước.

Trong đó, đề án cho hay năm 2017 sẽ hoàn thành phương án xử lý đối với từng dự án, DN và kế hoạch chi tiết tổ chức triển khai thực hiện. Đến hết năm 2018 phấn đấu xử lý căn bản các tồn tại, yếu kém đối với các dự án, DNl; đến năm 2020 sẽ hoàn thành việc xử lý các tồn tại, yếu kém ở các dự án, DN. Đề án cũng xác định rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm trong quá trình đầu tư, quản lý, vận hành, khai thác từng dự án, DN.

Về các giải pháp chung, đề án cho hay sẽ giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc tranh chấp với nhà thầu tại các hợp đồng EPC và vướng mắc trong hợp đồng liên doanh với đối tác. Xem xét việc tái cơ cấu các khoản nợ liên quan đến các dự án, DN để tạo điều kiện cho các dự án tiếp tục được vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Đề án cũng cho hay sẽ tiến hành thanh tra, kiểm toán, điều tra để làm rõ những sai phạm, vi phạm pháp luật ở từng dự án, DN; làm rõ trách nhiệm từng tổ chức, cá nhân liên quan; xử lý nghiêm minh và sớm hoàn tất các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật.