Khu CNC giai đoạn 2 sau khi kết hợp với khu vực đã triển khai trong giai đoạn 1 sẽ hình thành một khu kinh tế hoàn chỉnh với các khu chức năng bao gồm: Khu sản xuất CNC (196,46 ha), khu công nghiệp hỗ trợ (khoảng 14,07 ha), khu nghiên cứu - phát triển và đào tạo (50,07 ha), khu bảo thuế (51,04 ha), khu hậu cần (khoảng 5,66 ha), khu ươm tạo doanh nghiệp CNC (11,81 ha), khu dịch vụ (12,28 ha), khu ở chuyên gia (28,15 ha), khu công viên cây xanh, mặt nước (104,83 ha) và khu công trình đầu mối kỹ thuật hạ tầng (6,78 ha).

Về tổng thể, không gian kiến trúc cảnh quan được tổ chức theo hướng thưa thoáng, mật độ xây dựng thấp, nhiều mảng cây xanh và mặt nước.

Theo HCMCityWeb