Mới đây, ông Đặng Hoàng An, Tổng Giám đốc EVN, đã có văn bản gửi các đơn vị thành viên tập đoàn về việc rà soát, sắp xếp ô tô công.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về việc rà soát, sắp xếp ô tô theo đúng tiêu chuẩn định mức, tiết kiệm chi phí sử dụng ô tô, ông Đặng Hoàng An yêu cầu các đơn vị thành viên chấp hành nghiêm túc các quy định mua sắm, sử dụng xe công theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ, quản lý, sử dụng tại Quyết định 32/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện rà soát, sắp xếp ô tô công hiện có để sử dụng hiệu quả. Không giữ lại xe đã đủ điều kiện thanh lý và không còn nhu cầu sử dụng. Tổng giám đốc EVN cũng yêu cầu các đơn vị báo cáo tập đoàn các trường hợp mua ô tô mới để thực hiện việc theo dõi quản lý.

Trước đó vào ngày 9-1-2014, Thanh tra Chính phủ đã chính thức công bố kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc quản lý sử dụng vốn, tài sản tại EVN. Trong đó, Thanh tra Chính phủ kết luận EVN đã chi vượt quy định, tiêu chuẩn, định mức hơn 5 tỉ đồng mua sắm ô tô công. 

Tại thời điểm đó, ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng Giám đốc EVN, cho biết EVN sẽ lấy lợi nhuận sau thuế để bù vào phần chi vượt này.