Trước đó, EVNNPT có giải trình về việc này. Theo đó, công trình đường dây 500 kV Bắc-Nam là mốc son trong lịch sử xây dựng và phát triển hệ thống truyền tải điện Việt Nam. Để tri ân các thế hệ cán bộ, kỹ sư, công nhân và các lực lượng đã tham gia xây dựng công trình, EVNNPT mong muốn xây dựng Đài vinh danh công trình truyền tải điện 500 kV Bắc-Nam trong thời gian tới tại khu vực Gia Lai. Theo đại diện của EVNNPT, nguồn vốn của dự án được huy động từ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân và một phần lấy từ quỹ phúc lợi của EVNNPT… Hiện có thông tin dự án dựng Đài vinh danh được đầu tư 108 tỉ đồng.