Ga Nha Trang miễn phí vé đón, tiễn
(PL)- Ngày 5-6, ông Nguyễn Đức Mạnh, Trưởng ga Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết từ ngày 5-6 ga Nha Trang sẽ không thu vé đón tiễn, tiền vệ sinh công cộng, đồng thời niêm yết giá đối với dịch vụ bốc xếp hành lý.

Cụ thể, đối với người dân khi có nhu cầu vào ga đón, tiễn hành khách đi tàu, trước khi vào ga sẽ đến bàn hướng dẫn để nhận thẻ vào ga đón, tiễn.

Thẻ đón, tiễn này hoàn toàn miễn phí và phải trả lại cho nhân viên kiểm soát khi ra khỏi ga. “Nếu người dân nào được phát thẻ đón, tiễn vào ga khi trở ra đánh mất thẻ phải chứng minh được việc vào ga đón tiễn, nếu đúng thì phải bồi hoàn chi phí làm thẻ là 10.000 đồng. Còn trong trường hợp đánh mất thẻ mà không chứng minh được việc vào ga đón tiễn thì coi như là hành khách đi tàu không có vé và phải mua vé phạt theo quy định của ngành đường sắt” - ông Mạnh cho biết.

X.PHƯƠNG