(PL)- Ngày 21-9, tại TP Pleiku (Gia Lai), Bộ NN&PTNT đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình quản lý, bảo vệ và phát triển rừng khu vực Tây Nguyên.

Theo báo cáo của Tổng cục Lâm nghiệp, từ năm 2007 đến 2011, đã có gần 130.000 ha rừng ở các tỉnh Tây Nguyên bị tàn phá. Việc phát triển các cơ sở chế biến gỗ thiếu quy hoạch, thiếu kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng phá rừng như hiện nay.

Tại hội nghị, ông Hà Công Tuấn - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT chỉ đạo Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm các tỉnh Tây Nguyên trong thời gian tới phải quản lý chặt chẽ, kết hợp kiểm tra thường xuyên, đột xuất các cơ sở chế biến gỗ; xử lý nghiêm và có thể đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở vi phạm.

THÙY HƯƠNG