Theo đó, IDICO đề xuất cải tạo, mở rộng đoạn quốc lộ nêu trên với chiều dài gần 9,7 km lên thành 35 m với bốn làn xe cơ giới, hai làn xe hỗn hợp, trong đó có dải phân cách giữa đường, vỉa hè và cây xanh. Ngoài ra, dự án cũng thực hiện việc cải tạo hệ thống thoát nước mưa và thu gom nước thải dọc tuyến. Theo tính toán, tổng mức đầu tư thực hiện dự án này gần 1.450 tỉ đồng, trong đó tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng là trên 880 tỉ đồng. “IDICO đề nghị được thu phí tại trạm thu phí An Sương - An Lạc hiện hữu và có lộ trình tăng phí theo quy định của Bộ Tài chính để hoàn vốn đầu tư”.

Đoạn tuyến quốc lộ 1 phía tây thành phố từ nút giao An Sương đến giáp ranh Long An (dài hơn 24 km) là đoạn cuối cùng qua TP.HCM. Trong đó, đoạn từ An Sương đến An Lạc đã được cải tạo, nâng cấp và mở rộng (thành hơn 36 m) và cơ bản đáp ứng nhu cầu lưu thông song đoạn từ An Lạc đến giáp ranh Long An (rộng từ 23,5 đến 25 m) thường xuyên ùn tắc, tai nạn.

G.NGHĨA