Gần 20 giờ, tổ ĐBQH còn nghe cử tri Thủ Thiêm phản ánh

Photo: HOÀNG GIANG
(PLO)- Đến 19 giờ 30, buổi tiếp xúc cử tri quận 2 của tổ đại biểu Quốc hội khóa XIV vẫn diễn ra, người dân vẫn chờ đến lượt phản ảnh...
1 / 13
19 giờ, cử tri Nguyễn Hồng Quang trưng ra bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm 1/10.000 trong vòng vây người dân và báo chí.
2 / 13
Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm chụp lại bản đồ quy hoạch mà người dân trưng ra. 
3 / 13
Cử tri Nguyễn Thị Kim Phượng bức xúc trình bày với tổ ĐBQH.
4 / 13
Cử tri đang chờ đến lượt để phát biểu.
5 / 13
6 / 13
Một cử tri đang lắng nghe bà con phản ảnh các bức xúc đến tổ đại biểu. 
7 / 13
Cử tri ngất xỉu tại buổi tiếp xúc với ĐBQH.
8 / 13
Đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê đến xem tấm bản đồ mà người dân trưng ra.
9 / 13
Cử tri không kiềm được khi trình bày với các đại biểu.
10 / 13
Một cử tri bức xúc sau khi nghe chủ tịch quận 2 phát biểu.
11 / 13
Cử tri vây các đại biểu để phản ánh.
Đến hơn 20 giờ, buổi tiếp xúc cử tri vẫn còn tiếp tục...
Cuộc tiếp xúc có lúc rất căng thẳng, phải ngưng lại khoảng 15 phút để ổn định tình hình. Sau đó, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm mới kết luận buổi tiếp xúc cử tri dài lịch sử này.
12 / 13
Hơn 20 giờ 30,  buổi tiếp xúc cử tri mới kết thúc. Nhiều người dân tiếp tục lên trình bày với các đại biểu những bức xúc của mình. 
13 / 13
Các ĐBQH nán thêm lại để lắng nghe, tiếp nhận bức xúc của cử tri về Thủ Thiêm. 
 
 
 

HOÀNG GIANG