Tuy nhiên, sau khi lắp đặt, phần lớn các đơn vị chưa thực hiện quản lý, khai thác thông tin từ “hộp đen”. Thanh tra Bộ GTVT đã kiểm tra tại 49 đơn vị kinh doanh vận tải, 11 bến xe ở TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng và Nghệ An. Kết quả, hầu hết “hộp đen” không theo dõi, trích xuất được thông tin, thời gian làm việc của lái xe. Có tới 43/49 đơn vị chưa thực hiện quản lý, khai thác thông tin từ “hộp đen”.

Thanh tra Bộ GTVT đang tiếp tục kiểm tra một số nhà cung cấp, doanh nghiệp, HTX vận tải về việc lắp đặt, sử dụng, khai thác dữ liệu từ “hộp đen”. Qua đó sẽ kiến nghị loại bỏ bớt nhà cung cấp thiết bị không đảm bảo chất lượng, các doanh nghiệp trung gian.

L.ĐỨC - H.TUYÊN