Sau khi nộp hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất đúng quy định, ông Xây còn phải “bồi dưỡng” cho ông Nguyễn Văn Xuyên (cán bộ địa chính xã) 300.000 đồng tiền trà nước. Nhưng hồ sơ của ông Xây đã bị “ngâm” gần năm năm qua.

Theo ông Trần Văn Biên, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành Bắc, sau khi ông Xây có đơn khiếu nại, ngày 15-3, UBND xã đã tổ chức đối thoại với ông Xây và ông Xuyên. Ông Xuyên đã thừa nhận sai phạm, nhận khuyết điểm vì “ngâm” hồ sơ của ông Xây quá lâu, đồng thời trả lại cho ông Xây 300.000 đồng. UBND xã Mỹ Thành Bắc đang hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp sổ đỏ của ông Xây để chuyển về huyện Cai Lậy xem xét giải quyết. Riêng ông Nguyễn Văn Xuyên, UBND xã sẽ tổ chức họp Ban cán sự đảng để xem xét hình thức xử lý kỷ luật.

HÙNG ANH