Đó là nội dung trong thông tư hướng dẫn xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành ngày 1-12.

Theo đó, dịch vụ nhà chung cư gồm các hoạt động: bảo vệ, vệ sinh, thu gom rác thải, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, diệt côn trùng và các dịch vụ khác đảm bảo cho nhà chung cư hoạt động bình thường.

Giá dịch vụ nhà chung cư được xác định theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí và một phần lợi nhuận hợp lý để quản lý, vận hành nhà chung cư hoạt động bình thường. Trường hợp giá dịch vụ nhà chung cư đã có thỏa thuận trong hợp đồng mua bán căn hộ thì thực hiện như thỏa thuận đó.

Theo Bộ Xây dựng, nguồn thu từ kinh doanh các dịch vụ khác thuộc phần sở hữu chung của nhà chung cư nếu có được bù đắp chi phí dịch vụ nhà chung cư, nhằm mục đích giảm giá dịch vụ nhà.

Trường hợp giá dịch vụ nhà chung cư sau khi được tính đúng, tính đủ cao hơn mức giá dịch vụ nhà chung cư do UBND cấp tỉnh ban hành, mà được trên 50% hộ dân cư đang sống hoặc được trên 50% thành viên trong ban quản trị nhà chung cư nhất trí thông qua thì thực hiện theo mức giá và chất lượng dịch vụ như thỏa thuận giữa doanh nghiệp quản lý vận hành và các hộ dân.

Đối với dự án nhà chung cư có sử dụng dịch vụ cao cấp không thuộc phần sở hữu chung như tắm hơi, bể bơi, sân tennis hoặc các dịch vụ cao cấp khác thì do người sử dụng dịch vụ cao cấp đó thỏa thuận với doanh nghiệp quản lý vận hành và không tính vào giá dịch vụ nhà chung cư.

Theo Bộ Xây dựng, chi phí bảo trì cho việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nhằm duy trì chất lượng của nhà chung cư không tính vào giá dịch vụ nhà chung cư.

HOÀNG VÂN