Hiện khoảng 350.000 cư dân khu vực nông thôn trên địa bàn các quận huyện vùng ven của TPHCM sử dụng nước sạch nông thôn do Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn TPHCM cung cấp. Mỗi tháng lượng nước tiêu thụ là 1,2 triệu m3.

Trước đó, đơn vị cung cấp nước lớn nhất thành phố là Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) cũng đã tăng giá nước lên từ ngày 1/1/2013. Theo đó, giá nước sạch trên địa bàn TPHCM sẽ được điều chỉnh tăng thêm từ 400 - 1.700 đồng/m3 (tùy theo đối tượng sử dụng), tương đương tăng từ 4% - 17% so với giá nước cũ.

Cụ thể mức giá nước áp dụng trên địa bàn TPHCM sau các quyết định tăng giá như sau:

Đối tượng sử dụng nước

Nước sạch nông thôn

Nước sạch do Sawaco cung cấp

Giá hiện hành

Giá sẽ tăng

Nước sinh hoạt của hộ dân cư

Sử dụng đến 4m³/người/tháng

3.100

3.300

5.300

Sử dụng 4-6m³/người/tháng

4.700

5.200

10.200

Sử dụng trên 6m³/người/tháng

6.900

7.000

11.400

Cơ quan hành chính sự nghiệp

4.700

5.200

9.600

Sản xuất

5.900

6.600

10.300

Kinh doanh, dịch vụ

7.800

9.400

16.900

Đơn giá: đồng/m3
Đơn giá nước sạch do Sawaco cung cấp chưa tính 10% phí bảo vệ môi trường

Theo Tùng Nguyên (Dân trí)