Gia tăng các vụ khiếu kiện đông người

Thứ Sáu, ngày 18/4/2014 - 16:00

(PLO) - Số lượng đoàn khiếu kiện đông người gia tăng, có ngày trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà Nước phải tiếp xử lý 7 đến 8 đoàn đông người, có đoàn lên đến vài trăm người.

Đó là báo cáo của ông Nguyễn Hồng Điệp – vụ trưởng vụ tiếp dân và xử lý đơn thư trong buổi thăm và làm việc của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước vào ngày 18-4.

Gia tăng các vụ khiếu kiện đông người  - ảnh 1

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Chúng ta phải đặt vị trí của mình vào người dân đi khiếu nại để thấu hiểu họ" 

Theo thống kê, tại trụ sở này năm 2013 và 3 tháng đầu năm 2014, số lượng người khiếu nại tố cao tại trụ sở này tăng  cả về người và vụ việc so với năm 2012 là gần 30%. Nội dung khiếu nại chủ yếu là đòi lại đất cũ; khiếu nại về chính sách bồi thường, hỗ trợ, khu tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế của địa phương ...

Nguyên nhân theo báo cáo là do các vụ việc từ nhiều nắm trước chưa được xem xét, giải quyết dứt điểm, tiếp tục đeo bám. Cơ chế chính sách vẫn còn nhiều điểm chưa phù hợp với thực tế, thiếu tính ổn định, nhất là trong lĩnh vực đất đai, nhà ở...Bất cập và vướng mắc nhiều nhất là các quy định về bồi thường, hỗ trợ. Công tác thanh kiểm tra chưa được quan tâm đúng mức. Khi phát hiện sai phạm thì xử lý chưa nghiêm và thiếu công khai. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư chưa đúng quy định, lòng vòng gây bức xúc. Trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm còn hạn chế, chưa thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ và thiếu khách quan, công tâm...

NGUYỄN DÂN

ĐỌC THÊM